Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. – Ceny i stawki usług

A. Ceny za zamówioną moc cieplną

LP. Symbol grupy taryfowej Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]
 roczna netto  rata miesięczna netto
1. W0, W1, W2, W3, W4  101 932,98  8 494,42
2.  P 282 420,16  23 535,01

B. Ceny ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny ciepła [zł/GJ] netto
1. W0 37,46
W1, W2, W3, W4 37,46
2. P 35,93

C. Ceny nośnika ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny nośnika ciepła [zł/m3 lub zł / tonę skroplin] netto
1. W0, W1, W2, W3, W4 30,22
 2.  P 35,20

D. Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]
roczna netto Rata miesięczna netto
1 W1 27 864,81 2 322,07
2 W2 42 013,50 3 501,13
3 W3 39 373,87 3 281,16
4 W4 47 264,57 3 938,71

E. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe,

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]
netto
1 W1 8,36
2 W2 15,36
3 W3 9,15
4 W4 19,88

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa obowiązuje od 01.08.2020 r.

Symbol grupy taryfowej Charakterystyka grupy taryfowej
 W0  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio w źródle ciepła.
 W1  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.
 W2  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne indywidualnych węzłów cieplnych.
 W3  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych.
W4  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi.
 P  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio w źródle ciepła.