CIEPŁO SYSTEMOWE

to wspólna marka produktowa – ciepła na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i technologii, dostarczanego przez ponad 100 firm z całej Polski do biur, mieszkań, zakładów przemysłowych i obiektów handlowych.
Łącznie z Ciepła Systemowego korzysta ok. 15 mln. Polaków.

Ciepło Systemowe to najbardziej przyjazny dla środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania.
Ten zestaw zalet sprawia, że Ciepło Systemowe staje się synonimem nowoczesnej usługi dostawy ciepła i ciepłej wody w miastach, zaś nowoczesne systemy przesyłowo-dystrybucyjne pozwalają na racjonalne gospodarowanie energią z korzyścią dla środowiska i portfela użytkowników.

Ciepło Systemowe to najczęściej wybierany sposób na ogrzewanie i ciepłą wodę w budynku. Decyduje się na nie większość deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych czy właścicieli innych budynków wielorodzinnych i usługowych.
Wybierając Ciepło Systemowe zapewnia się użytkownikom bezpieczeństwo i komfort przez cały rok, a zarządcy nieruchomości spokój. Niezawodność i ciągłość działania zapewnia dostawca ciepła.

Jednak Ciepło Systemowe, to nie tylko marka produktowa określająca usługę dostawy ciepła. To również symbol jakości firm ciepłowniczych wytwarzających i dostarczających ciepło według najwyższych standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Wszystko to sprawia, że Ciepło Systemowe jako produkt nowoczesny, zapewniający zrównoważony rozwój miast, jest marką dobrze kojarzoną przez deweloperów, zarządców nieruchomości, a przede wszystkim przez jego konsumentów.

Marka Ciepło Systemowe legitymując się Godłem „Teraz Polska”, należy do grona produktów i usług będących wzorem biznesowego działania zarówno w obszarze rynkowym, jak i wizerunkowym.

Zalety Ciepła Systemowego:

BEZPIECZNE
Ciepło Systemowe nie wymaga pieców, kominów, dodatkowej wentylacji ani magazynowania paliwa.
Nie martwisz się wybuchem, porażeniem prądem, zatruciem czadem ani pożarem. Podobnie jak o opał, przeglądy instalacji oraz gdzie znaleźć fachowca w przypadku awarii ogrzewania.

WYGODNE
Ciepło Systemowe to bezobsługowy system grzewczy, zapewniający stałe poczucie komfortu cieplnego, niezależnie od pogody za oknem. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.
Zaoszczędzony dzięki temu czas i energię możesz poświęcić swoim bliskim.

PEWNE
Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.
Nad pewnością i niezawodnością działania systemu ciepłowniczego czuwają przez cały czas służby techniczne MPEC a ich pracę wspomagają nowoczesne narzędzia technologiczno-informatyczne.

EKONOMICZNE
Nie musisz się martwić, że przepłacasz za ciepło. Konkurencyjną cenę Ciepła Systemowego gwarantuje nie tylko rynek ale i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzający taryfy.
Racjonalnie gospodarując ciepłem przy pomocy zaworu przygrzejnikowego, sam również decydujesz kiedy i ile ciepła chcesz pobierać, a więc jakie wynikające z tego koszty ponosić.

EKOLOGICZNE
Scentralizowane źródło ciepła (ciepłownia Zasanie), zasilające system ciepłowniczy, ułatwia oczyszczanie spalin i kontrolę przestrzegania norm środowiskowych oraz umożliwia likwidację tzw. niskiej emisji, czyli dymu z setek kominów.