Ceny i stawki usług


Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. – Ceny i stawki usług

A. Ceny za zamówioną moc cieplną

LP. Symbol grupy taryfowej Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]
 roczna netto  rata miesięczna netto
1. W0, W1, W2, W3, W4  101 499,91  8 458,33
2.  P 380 242,77  31 686,90

B. Ceny ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny ciepła [zł/GJ] netto
1. W0 30,45
W1, W2, W3, W4 30,45
2. P 30,06

C. Ceny nośnika ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny nośnika ciepła [zł/m3 lub zł / tonę skroplin] netto
1. W0, W1, W2, W3, W4 25,19
 2.  P 19,00

D. Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]
roczna netto Rata miesięczna netto
1 W1 23 850,10 1 987,51
2 W2 32 632,36 2 719,36
3 W3 35 433,51 2 952,79
4 W4 41 537,78 3 461,48

E. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe,

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/GJ] netto
netto
1 W1 7,50
2 W2 11,93
3 W3 7,61
4 W4 17,65

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalone w taryfie ceny (dla grup taryfowych W0 oraz P) i stawki opłat uwzględniają koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 121 ustawy o efektywności energetycznej. Taryfa obowiązuje od 01.02.2018

Symbol grupy taryfowej Charakterystyka grupy taryfowej
 W0  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio w źródle ciepła.
 W1  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.
 W2  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne indywidualnych węzłów cieplnych.
 W3  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych.
W4  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi.
 P  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio w źródle ciepła.