Ceny i stawki usług


Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. – Ceny i stawki usług

A. Ceny za zamówioną moc cieplną

LP. Symbol grupy taryfowej Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]
 roczna netto  rata miesięczna netto
1. W0, W1, W2, W3, W4  103 088,41  8 590,70
2.  P 289 493,66  24 124,47

B. Ceny ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny ciepła [zł/GJ] netto
1. W0 36,94
W1, W2, W3, W4 36,94
2. P 38,09

C. Ceny nośnika ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny nośnika ciepła [zł/m3 lub zł / tonę skroplin] netto
1. W0, W1, W2, W3, W4 26,65
 2.  P 36,77

D. Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]
roczna netto Rata miesięczna netto
1 W1 26 064,28 2 172,02
2 W2 35 787,35 2 982,28
3 W3 37 590,51 3 132,54
4 W4 44 117,12 3 676,43

E. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe,

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/GJ] netto
netto
1 W1 8,03
2 W2 12,76
3 W3 8,07
4 W4 18,39

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa obowiązuje od 01.07.2019 r.

Symbol grupy taryfowej Charakterystyka grupy taryfowej
 W0  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio w źródle ciepła.
 W1  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.
 W2  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne indywidualnych węzłów cieplnych.
 W3  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych.
W4  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi.
 P  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio w źródle ciepła.