Ceny i stawki usług


Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. – Ceny i stawki usług

A. Ceny za zamówioną moc cieplną

LP. Symbol grupy taryfowej Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]
 roczna netto  rata miesięczna netto
1. W0, W1, W2, W3, W4  102 692,58  8 557,72
2.  P 349 683,00  29 140,25

B. Ceny ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny ciepła [zł/GJ] netto
1. W0 32,97
W1, W2, W3, W4 32,50
2. P 57,18

C. Ceny nośnika ciepła

LP. Symbol grupy taryfowej Ceny nośnika ciepła [zł/m3 lub zł / tonę skroplin] netto
1. W0, W1, W2, W3, W4 32,54
 2.  P 15,00

D. Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]
roczna netto Rata miesięczna netto
1 W1 23 424,30 1 952,03
2 W2 31 785,81 2 648,82
3 W3 37 672,81 3 139,40
4 W4 42 447,26 3 537,27

E. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe,

Lp. Symbol grupy taryfowej Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/GJ] netto
netto
1 W1 7,63
2 W2 11,91
3 W3 8,19
4 W4 17,97

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalone w taryfie ceny (dla grup taryfowych W0 oraz P) i stawki opłat uwzględniają koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 121 ustawy o efektywności energetycznej. Taryfa obowiązuje od 01.10.2016

Symbol grupy taryfowej Charakterystyka grupy taryfowej
 W0  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio w źródle ciepła.
 W1  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.
 W2  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne indywidualnych węzłów cieplnych.
 W3  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych.
W4  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody
z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupowych węzłów cieplnych wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi.
 P  Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio w źródle ciepła.